Prop. 49 S (2023–2024)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 157/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1239 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1239 (opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget