Meld. St. 7 (2023–2024)

Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

Fiskerinæringen har stor betydning for norsk økonomi og verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Fisken tilhører fellesskapet i Norge, og regjeringen vil sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeressursene til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. I kvotemeldingen foreslår regjeringen tiltak for å sikre at kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte som sikrer bredde og mangfold i fiskeflåten og flere helårlige arbeidsplasser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget