Fiskeri

Fiske og fangst har til alle tider vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten. Men fiskeren er langt mer effektiv i dag enn for bare noen tiår siden.

Ein fiskebåt med måsar omkring

Fiskerinasjonen

Noreg er Europas største fiskerinasjon og verdas 9. største fiskerinasjon. I 2023 eksporterte Noreg villfanga fisk og fiskeprodukt for 43 milliardar kroner, som vart ny rekord.

Ein fiskebåt i silhuett mot ein oransje himmel

Reglar og reguleringar

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter årlig reguleringsforskrifter basert på ei rekke faktorar.

Kystvakta gjennomfører kontroll

Internasjonalt fiskerisamarbeid

Noreg samarbeidar med ei rekke land om fiskeri. Kvotar, tillatelser og bekjemping av ulovleg fiske er eit viktig arbeid. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor en aktiv internasjonal rolle.

Ressursar

Kvotemelding 2024

Tidslinje

Regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

Kystvaktskipet "Heimdal" fotografert frå sida på stille hav.

Ulovlig fiske

Ressursforvaltningens overordnede målsetting er å legge til rette for en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig høsting av levende marine ressurser som grunnleggende fundament. 

Ein mann held opp ein torsk han har fiska i Finnmark

Fritidsfiske

Fritidsfiske som rekreasjon og for matauk er en viktig del av kystkulturen i Norge, noe som gjenspeiles i det relativt romslige regelverket som gjelder for norske fritidsfiskere.