Havbruk

Norsk havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen.

Foto av et sushimåltid

Sjømat og helse

Fisk og annen sjømat har et høyt innhold av mange næringsstoffer, og er en god kilde for både proteiner, fett, spesielt de lange flerumettede marine n-3-fettsyrene, vitamin D, vitamin B12, selen og jod.

Eit oppdrettsanlegg i vinterlandskap

Norsk havbruksnæring

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag vår nest største eksportnæring. Som verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret, har Norge en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat globalt.