Havbruk

Norsk havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen.

Eit oppdrettsanlegg i vinterlandskap

Norsk havbruksnæring

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag vår nest største eksportnæring. Som verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret, har Norge en viktig rolle som produsent av bærekraftig mat globalt.

Foto av merder sett fra luften

Trafikklyssystemet i havbruk

Oversikt over arbeidet med trafikklyssystemet i havbruksnæringen.

Mære på et oppdrettsanlegg i Saltdalsfjorden

Dyrevelferdsmeldingen

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Meldingen gjelder alle dyr som er omfattet av dyrevelferdslova, inkludert akvatiske dyr.