Veileder for geofysiske undersøkelser

Petroleumsnæringen og fiskerinæringen er viktige næringer for Norge, som skaper mange arbeidsplasser og betydelige økonomiske verdier. For å sikre god sameksistens på havet, er regelverket utformet for å ivareta interessene til relevante næringer. Formålet med denne veilederen er å tydeliggjøre regelverket for planlegging og gjennomføring av geofysiske undersøkelser samt å beskrive beste praksis.

Veileder geofysiske undersøkelser.pdf