Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bilaterale forbindelser

God kontakt med myndighetene i sentrale samarbeidsland er viktig for å skape gode rammevilkår for norsk næringsliv, håndtere løpende utfordringer og styrke samarbeid om felles interesser og satsingsområder. I enkelte vekstmarkeder har myndighetskontakt en viktig døråpnerfunksjon for næringslivet. I markeder hvor norsk næringsliv er godt etablert, konsentreres innsatsen om kontinuerlig dialog for å fremme teknologi-, innovasjons- og forskningssamarbeid.

Kommisjonsordninger

Norge har faste kommisjonsordninger og samarbeidsgrupper med flere land. Nærings- og fiskeridepartementet leder en rekke bilaterale økonomiske kommisjoner, herunder med Kina, Russland, Tyskland, Brasil, Ukraina og USA. Formålet med kommisjonene er å fjerne handelshindringer og drøfte enkeltsaker for næringslivet.

Besøksvirksomhet og delegasjoner
Profilering av norsk næringsliv står ofte sentralt ved Kongehusets og regjeringens besøk til utlandet, samt under innkommende besøk til Norge. Det offisielle Norge kan være en viktig døråpner for norsk næringsliv ved å etablere kontakter som ellers er vanskelig tilgjengelige. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for næringslivsdelegasjoner i forbindele med slike besøk, vanligvis i samarbeid med Innovasjon Norge.

Til toppen