Prop. 96 S (2023–2024)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova av 27. juni 2023

Proposisjonen gjelder Stortingets samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget