ESA godkjenner statsstøtte til Sørlige Nordsjø II

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har nå godkjent eventuell statsstøtte til et havvindprosjekt i Sørlige Nordsjø II. Endelig notifisering av støtten ble sendt til ESA tidligere i desember.

– ESAs godkjenning har vært en viktig forutsetning for at vi skal kunne auksjonere bort et prosjektområde og yte statsstøtte til et havvindprosjekt i Sørlige Nordsjø II. Jeg er glad for at dette nå er på plass, og vil takke ESA for en god prosess, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet mottok i november sju søknader om å delta i auksjonen om et prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. I utlysingsdokumentene framkommer det at departementet vil prekvalifisere minimum seks og maksimalt åtte søkere. Dersom færre enn seks søkere kan prekvalifiseres, vil departementet vurdere om auksjonen skal gjennomføres.

Departementet vurderer nå søknadene som har kommet inn, og vil så snart som mulig offentliggjøre hvilke søkere som er kvalifisert til å delta i auksjonen.

Stortinget har gitt Olje- og energidepartementet fullmakt til å gi statsstøtte gjennom en tosidig differansekontrakt, og det er denne støtteordningen ESA nå har godkjent. En tosidig differansekontrakt er en langsiktig avtale med staten, som avlaster havvindutbygger for risiko knyttet til markedsprisen for strøm i støtteperioden. Differansekontrakten har en støtteperiode på 15 år. Støtten har en total øvre kostnadsramme på 23 mrd. kroner.