Regjeringen går videre i sin satsing på havvind

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge og tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Regjeringen ønsker tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet når utlysningsdokumentene skal utarbeides, og ber nå om innspill til blant annet prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning.

Olje- og energiminister Terje Aasland presenterte forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell under en pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo 6. desember 2022.
Olje- og energiminister Terje Aasland presenterte forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell under en pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo 6. desember 2022. Foto: Henrik Hoel / OED

— I dag starter havvindeventyret for alvor! Vi skal tildele arealer tilsvarende 30.000 MW innen 2040, og nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).  

I pakken som sendes på høring presenterer regjeringens forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell. I høringen er det også en oversikt over inndelingen av områder for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

— Regjeringen ønsker at satsingen på havvind skal gi industriutvikling i Norge, legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling og gi økt produksjon av fornybar kraft til Norge. For å nå disse målene må vi ha tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet, sier Aasland.

Les mer: 

Fristen for å komme med høringsinnspill er 6. januar.

Bakgrunn

Sørlige Nordsjø II

I høringsnotatet legger regjeringen frem forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell. I tillegg gis det opplysninger om andre forhold knyttet til Sørlige Nordsjø II.

Det vil gjennomføres en prekvalifisering av aktører som ønsker å konkurrere om å få tildelt areal i Sørlige Nordsjø II, første fase. Olje- og energidepartementet har utarbeidet forslag til prekvalifiseringskriterier som skal bidra til at utbyggingen av havvind i Norge gjøres på en god og bærekraftig måte, og bidrar til ringvirkninger for samfunnet.

Det vil bli satt et tak for antall søkere som kan bli prekvalifisert for å delta i den videre konkurransen. I høringen ber vi om innspill til hvordan dette taket bør settes. Søkere som blir prekvalifisert vil deretter få muligheten til å delta i en auksjon.

Dersom det vil være behov for statsstøtte, er departementets forslag at dette gjøres gjennom en tosidig differansekontrakt. Statens støtte gjennom differansekontraktene vil avgrenses gjennom et øvre tak.

Når regjeringen har valgt auksjonsmodell, har hovedhensynet vært at det skal være en effektiv fordeling av samfunnets ressurser, altså med lavest mulig støttenivå. Den foreslåtte auksjonsmodellen er en såkalt Anglo-Dutch-auksjon.

 

Utsira Nord

Det er besluttet at Utsira Nord skal tildeles ved kvalitative kriterier. Kriteriene skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind. Utsira Nord er åpnet for en kapasitet på 1500 MW. Regjeringen vil dele dette området i tre utlysningsområder, der det innenfor hvert område kan bygges et vindkraftverk på 500 MW. Også for Utsira Nord er det et generelt mål for arbeidet med prosess for tildeling av areal, at statlig støtte blir så lav som mulig. Det vil derfor bli gjennomført en konkurranse om støtten.

'