Høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II

Olje- og energidepartementet har nå åpnet høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2023

Vår ref.: 22/2379

Departementet ber om tilbakemeldinger på forslag til prekvalifiseringskriterier, støttemodell og auksjonsmodell.

Høringssvar skal sendes inn gjennom nettløsningen på regjeringen.no.

Alle er velkomne til å gi innspill i høringen.

Forslagene er på høring frem til 6. januar 2023.

 

Med hilsen

Anette Vehus Smedsvig (e.f)

avdelingsdirektør                                             Kaja Irene Mathisen

                                                                             seniorrådgiver

1-Tech SPRL

ABB AS

Agder Energi AS

Agder fylkeskommune

Aibel AS

Aker BP ASA

Aker Offshore Wind

Aker Solutions ASA

Akvaplan-niva AS

Andøy kommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arctic Cluster Team

Arendals Fossekompani ASA

AS Norske Shell

Asko Norge

Avinor AS

Barne- og familiedepartementet

Belgian Offshore Platform

Bergen Offshore Wind Centre/Universitetet i Bergen

BKK AS

bp plc

Bremanger kommune

Cost Center Base AS

DeepWind Offshore

Demokratene i Oslo

Demokratene i Rogaland

Den norske Advokatforening

Det norske maskinistforbund

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNV AS

Dong E&P Norge AS Tromsø

Dr. Techn. Olav Olsen

Drivkraft Norge

Edda Wind

EL & IT Forbundet

ELIA Group

Energi Norge

Enova SF

Eolus c/o Ekonomernas Hus

Equinor ASA

ESNA AS

Eveny Fornybar AS

Federal minister of energy Tinne Vanderstraeten

Fellesforbundet

Fellesoperativt hovedkvarter

Ferd AS

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskarlaget Nord

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Fjordfiskenemnda

Floating Power Plant AS

FME Northwind

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Forum for marin fornybar energi

Forum for Utvikling og Miljø

Framtiden i våre hender

Fred. Olsen Renewables AS

Fridtjof Nansens Institutt

Future Tecknology

Gassco AS

Gassnova SF

GCE Blue Maritime

GCE Node

GCE Ocean Technology

Greenpeace Norge

Greenstate Energy

Hadsel kommune

Hafslund E-CO AS

Hammerfest kommune

Hasvik kommune

Haugaland Kraft AS

Haugaland Vekst

Haugesund kommune

Havforskningsinstituttet

Havgul AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hildegunn Vederhus

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Hurtigbåtforbundet

Hurtigruten ASA

Hydro Energi AS

Hydroelectric Corporation

iLaks

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for Energiteknikk

Jelsa

Justis- og beredskapsdepartementet

Karlsøy kommune

Kartverket

Kinn kommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kongsberg gruppen

Kon-Kraft

Kraftfylka

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystrederiene

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Luftfartstilsynet

Lurøy kommune

Lyse Energi AS

MacGregor Norway AS

Magnora ASA

Marine Energy Test Centre

Maritimt Forum Nord-Norge

Maritimt Forum Nord-Norge

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind Norge

Motvind SørVest

Multiconsult Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturforbundet i Åfjord

Naturvernforbundet

NCE Aqvaculture

Nei til vindkraft i Agder

NHO Sjøfart

Njordr

NoFima

NORCE Norwegian Research Centre AS

Nord Pool Spot AS

Nordic Energy

Nordic Wind AS

Nordisk Skibsrederforening

Nordisk Vindkraft Norge AS

Nordland Fylkes fiskarlag

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges forskningsråd

Norges Fritids- og småfiskerforbund

Norges geologiske undersøkelse

Norges ingeniør og teknologorganisasjon - NITO

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges miljøvernforbund Region Vest

Norges rederiforbund

Norges Råfisklag

Norges sjømatråd

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsea

Norseman Wind

Norsk friluftsliv

Norsk Havneforening

Norsk Havvind

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk ornitologisk forening

Norsk Petroleumsforening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sjøoffisers forbund

Norsk Villfisk

Norsk Zoologisk forening

Norske samers riksforbund

North Connect KS

Norwea

Norwegian Energy Partners

Norwegian Energy Solutions

Norwegian Offshore Wind Cluster

Nvoi Securities

Ny Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Odfjell Oceanwind AS

Offshore Norge

Offshore Power Plant

Olje- og Gassklynge Helgeland

Oljedirektoratet

Oslo kommune

OWEC Tower AS

ParkWind

Pelagisk Forening

Petoro AS

Petroleumstilsynet

Redningsselskapet

Regionalpolitisk gruppe i Agder

Regionrådet for Haugalandet ved Haugalandet Vekst

Regjeringsadvokaten

Reguleringsmyndigheten for energi - RME

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

RWE Renewables

Rødt Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Rødøy kommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFER

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Sandnes kommune

Seagust AS

Seatower AS

Senter for arktis og hav

Senter for europarett Universitetet i Oslo

Shell Norge

Siemens AS

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sola kommune

Source Galileo

Statens havarikommisjon for transport

Statens kartverk

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft AS

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stavanger kommune

Sunnhordland Kraftlag AS

Sway AS

Sør-Norges Trålerlag

Søskarven AS

Technip FMC Norge

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

TotalEnergies EP Norge AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Tromsø kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Unitech

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo v/Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Utenriksdepartementet

Utsira kommune

Vattenfall Vindkraft

Vest-Finnmark Kystfiskarlag

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestvågøy kommune

Viken fylkeskommune

Vågan kommune

Vårgrønn

Wilhelmsen

Wind Catching Systems

Wind Europe

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zephyr AS

Zero Emission Resource Organisation

Øksnes kommune

Ørsted Norge