Prop. 116 L (2022–2023)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)

Departementet foreslår endringer for å styrke strømstønadsordningen for husholdninger. Departementet foreslår at beregningen av strømstønad skal basere seg på spotprisen time for time, fra og med strømforbruk i september 2023. Det foreslås videre at stønadsgraden økes til 90 prosent alle måneder fra og med forbruk i juni 2023. Departementet foreslår at ordningen forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2024. Det foreslås i tillegg enkelte andre justeringer i regelverket.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget