Stor forskningsinnsats for nye og bedre energiløsninger

Norges forskningsråd tildeler til sammen hele 380 millioner kroner til 31 nye forskningsprosjekter innen energi. Prosjektene vil blant annet forske på avanserte batterimaterialer, løsninger for å redusere fuglekollisjoner i vindturbiner og risikohåndtering offshore i et endret klima.

– Vi kan ikke nå de ambisiøse klima- og energimålene våre uten å satse på forskning og utvikling. Disse tildelingene går til spennende prosjekter innen blant annet solenergi, batterier og havvind. De vil styrke satsningen på et grønt industriløft og gjøre oss bedre rustet til å nå målene våre, sier energiminister Terje Aasland.

Bygger norske batterimiljøer

36 millioner går til tre prosjekter på forskning på nye, avanserte batterimaterialer. Blant annet får Universitetet i Stavanger nesten 12 millioner kroner for å forske på nye materialer for Na-ion batterier. I motsetning til litium finnes natrium i ubegrensede mengder, blant annet i form av salt i sjøvann.

– Det er spennende at flere norske utdannings- og forskningsmiljøer nå satser tungt på å bygge opp kunnskap og kompetanse på batteriområdet, som også er et prioritert satsingsområde i vår Energi21-strategi, sier Aasland.

Mer vindkraft krever ny kunnskap

Fire prosjekter som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om ulike utfordringer knytte til vindkraft, og spesielt havvind. I to av prosjektene skal forskere undersøke konsekvenser for fugler og løsninger for å redusere fuglekollisjoner med vindturbiner. Prosjektene vil bli ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sintef Energi AS. De får til henholdsvis 10 og 12,6 millioner kroner.

Ett prosjekt, med forskere fra NTNU og UiT, skal forske på hvordan sjøis påvirker vindturbiner, et tema som blir mer aktuelt når det etableres vindparker på norsk sokkel. Et annet prosjekt ved SINTEF Ocean skal bidra til bedre kunnskap om vibrasjoner. Denne type kunnskap er viktig når turbinene blir større samtidig som tårnene blir bygget så kostnadseffektivt og med så lite materialer som mulig.

Risikohåndtering offshore i et endret klima

De pågående klimaendringene, kombinert med at offshoreindustrien tar i bruk nye teknologier og metoder, gjør at trusler fra naturkatastrofer vil forsterkes i årene framover. Forskere ved NTNU får 9,3 millioner kroner for å øke kunnskapen om årsaken til ulykker og hendelser i offshoreindustrien som en følge av klima og hvordan dette best kan håndteres og forebygges. Dette skal de gjøre ved hjelp av kompetanse fra både tradisjonelle petroleumsdisipliner og fornybare energiteknologier.

– Energiomstillingen vi står i krever mer kunnskap om en rekke nye problemstilleringer. Klima- og miljøkrisen krever at vi forsker mer, men også at vi tar kunnskapen raskere i bruk, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Disse prosjektene får finansiering: 

Petroleum

Organisasjon

Prosjekttittel

Tildelt beløp (kNOK)

Fylke/kommune

NTNU

Risk assessment for the potential natural event triggered technical accidents of the offshore oil & gas industry in green transition

9 274

Trøndelag, Trondheim

SINTEF AS

Robust and high-performance membranes for CO2 separation and sequestration from natural gas (MEMCO2)

11 850

Trøndelag, Trondheim

UiB

Integrated study of Fluid Migration and Seepage in the Southern Norwegian North Sea - Impact on Hydrocarbons, Environment, and CO2 storage

16 000

Vestland, Bergen

NORCE

Cement Placement in Irregular Wellbores

16 000

Vestland, Bergen

HAVFORSKNINGS INSTITUTTET

Realistic assessment of the effects of anthropogenic offshore activity on the habitats of a keystone ecological and commercial fish species

14 274

Vestland, Bergen

SINTEF AS

Testing the foundations of special core analysis

15 990

Trøndelag, Trondheim

NORCE

Towards Autonomous Coiled Tubing Operations

16 000

Vestland, Bergen

SINTEF OCEAN AS

MAPLES: Multi-fidelity and Probabilistic Lifetime Estimation for Slender Marine Structures

10 800

Trøndelag, Trondheim

Miljøvennlig energi

Organisasjon

Prosjekttittel 

Tildelt beløp (kNOK)

Fylke/kommune

UiS

Na+tteries - Negative Electrode-Electrolyte Solution Development for Sustainable, Scalable Full-Cell Sodium-Batteries

11749

Rogaland, Stavanger

SINTEF AS

Galileo: Green, electrode agnostic, polymer electrolytes for Na-ion batteries.

12000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF AS

Solid-state sodium batteries: Screening for electrolyte materials

12000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF AS

Robust metal barriers for safe use of hydrogen infrastructure

13000

Trøndelag, Trondheim

IFE

Battery-Grade Carbon for Sodium-ion batteries

11800

Akershus, Lillestrøm

SINTEF OCEAN AS

Coupled vibrations of large optimized floating wind turbines

13000

Trøndelag, Trondheim

IFE

DREAMS: Diagnostic Requirements for Evaluating and Advancing Module Safety

11000

Akershus, Lillestrøm

SINTEF AS

Pol(Hy)Mer - Building knowledge on the compatibility of polymers for the hydrogen transport infrastructure

13000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF ENERGI AS

Improving energy production and safety in biocarbon value chains

13000

Trøndelag, Trondheim

NTNU

Ageing mechanisms, performance and reliability of extruded HVDC cables

13000

Trøndelag, Trondheim

CICERO

Europe’s evolving market design towards 2040: Electricity Market Reform and decision-making during its implementation

13000

Oslo, Oslo

SINTEF ENERGI AS

Transformer Liquid Dielectric Withstand Performance

13000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF ENERGI AS

Deep integration between machine learning approaches and renewable energy optimization

9600

Trøndelag, Trondheim

NTNU

Ice, Wind and Structures

11000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF AS

Recirculate IT - Develop, demonstrate, and monitor flexible energy-saving ventilation ensuring good indoor air quality

10000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF AS

SolKit: A toolkit for sustainable photovoltaics integration in the Norwegian built environment

12000

Trøndelag, Trondheim

SINTEF ENERGI AS

SKARV: Active wind turbine control for bird strike prevention

12600

Trøndelag, Trondheim

SINTEF ENERGI AS

HiTES - High-Temperature Thermal Energy Storage for decarbonised and flexible industry processes

11000

Trøndelag, Trondheim

NTNU

REGional Electrification (REGEL) and key tensions in the Norwegian energy transition: Co-creating strategies and enabling better decisions

11352

Trøndelag, Trondheim

UiS

PowerPlay: Complementarity Formation and Trade-offs of the Nordic Battery Value Chain

11354

Rogaland, Stavanger

NTNU

Biodiversity-energy nexus: Pressures, impacts and potential for hydropower development in protected watercourses

11354

Trøndelag, Trondheim

SINTEF

Regional Energy System Pathways for Dearbonised Industry 2030

11354

Trøndelag, Trondheim

NINA

Offshore wind farm wake effects on seabird flight energetics

10136

Trøndelag, Trondheim