Regjeringen vil utrede verdikjede for hydrogen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har satt i gang en ekstern utredning av hvordan staten kan bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp, der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

Oslo Economics er sammen med Sintef, Greensight og NTNU valgt som leverandør av utredningen.

— Regjeringen vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp. Det er nødvendig å se på produksjon, distribusjon og bruk samlet, og utvikle dette i parallell. Utredningen vil være en del av vårt faglige underlag for hvordan staten best kan bidra til hydrogenutviklingen, og jeg ser fram til å motta rapporten, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Utredningen vil blant annet identifisere eventuelle markedssvikter der staten, av samfunnsøkonomiske hensyn bør vurdere å ta en rolle i oppbyggingen av en økonomisk bærekraftig verdikjede for hydrogen. Utredningen vil også gi en oversikt over relevante eksisterende virkemidler nasjonalt, i EU og i europeiske land.

Behovet for, og eventuelt innretningen av, forsterkede virkemidler, herunder bruk av statlig eierskap vil også bli utredet. Utredningen vil også omfatte scenarioer for den videre utviklingen av et hydrogenmarked i Norge og sette produksjon  og bruk av hydrogen i sammenheng med det større energisystemet.