Nato etablerer kunnskapssenter for klima og sikkerhet

Klima, fred og sikkerhet henger sammen. Klimaendringene kommer til å ha stadig mer å si for sikkerhet og fred i verden de neste tiårene.

– Hvis vi ikke lykkes med våre globale ambisjoner om utslippskutt, vil klimaendringene utvikle seg til å bli vårt største sikkerhetspolitiske problem. Store områder vil bli ubeboelige og matproduksjon og kritiske forsyningslinjer vil bryte sammen. I tillegg ser vi allerede i dag at klimaendringene har store konsekvenser for forsvar og militære operasjoner, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Bilde av utenriksministeren i et panel.
Foto: NATO Climate Change and Security Centre of Excellence.

Havstigning og hyppigere ekstremvær utfordrer allerede en rekke allierte marinebaser, og et varmere klima gjør at evnen til å transportere tyngre utstyr over land blir svekket. Eide deltar på sidearrangementet Clima Changed World i forbindelse med Nato-toppmøtet i Washington D.C. denne uken.

For å styrke alliansens kunnskap om sammenhengene mellom klima og sikkerhet etablerer Nato et nytt kunnskapssenter – NATO Climate Change Centre of Excellence (CCASCOE). Senteret ble etablert høsten 2023 i Montreal i Canada og åpningen av senteret ble markert på et arrangement hvor Canada var vertskap. Norge støtter senteret med en utsendt medarbeider.

Nato har de siste årene økt fokuset på og styrket arbeidet med klima og sikkerhet betraktelig. Erkjennelsen av at alliansens kjerneoppgaver vil utfordres i takt med global oppvarming og klimaendringer har ført til at det er satt sterke politiske mål for alliansen.

Bilde av utenriksministeren i et panel.
Foto: NATO Climate Change and Security Centre of Excellence.

– Nato har forpliktet seg til 45 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet innen 2030, og netto-null utslipp innen 2050. Norge legger stor vekt på at alliansen har som mål å bli ledende når det kommer til å forstå og motarbeide klimaendringenes konsekvenser for alliert sikkerhet, sier Eide.

Forsvarsalliansen følger opp ambisjonen gjennom en handlingsplan kalt «NATO Climate change and security action plan». Alliert bevissthet om klimaendringene, evne til å tilpasse seg utviklingen, bidrag til å redusere klimagassutslipp, samt internasjonalt samarbeid om klima og sikkerhet er de fire hovedpilarene i denne handlingsplanen.