Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning

Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning om regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag tirsdag 21. mai.

Nett-tv Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

Motorferdsellovutvalget er et offentlig lovutvalg som ble nedsatt av Kongen i Statsråd 3. september 2021. Utvalget skulle gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

Utvalgets utredning, som inngår i serien Norges offentlige utredninger (NOU), blir presentert og overrakt klima- og miljøministeren kl. 12.00 tirsdag 21. mai, i Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Presse, representanter fra virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor og andre interesserte er velkomne til å delta.

Påmelding til fysisk deltagelse gjøres under. Det åpnes opp for registrering og kaffe fra klokken 11.30.

Husk gyldig ID ved oppmøte Kongens gate 20 (nasjonalt ID-kort, pass eller førerkort).

Arrangementet filmes (strømmes) av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

Program:

  • Presentasjon av utvalgets arbeid og lovforslag, ved utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum
  • Overrekkelse av rapporten og innlegg ved klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
  • Spørsmål fra salen
  • Avslutning

Mer informasjon om Motorferdsellovutvalget er tilgjengelig på motorferdsellovutvalget.no 

Påmeldig for fysisk deltagelse her: