Oversiktsside om Ventetidsløftet

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre lanserte derfor 13. mai 2024 regjeringens Ventetidsløfte.

Nett-tv

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre står på en scene og snakker om Ventetidsløftet

Helse- og omsorgsministeren presenterte regjeringens ventetidsløfte

Nyhet 13.05.2024

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. 13. mai presenterte helse- og omsorgsministeren regjeringens ventetidsløfte, sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene.

Skilt det står sjukehus på med pil i en retning

Fakta om ventetider

Artikkel 05.07.2024

Når noe er galt og vi trenger helsehjelp, ønsker vi det så raskt som mulig. Dersom fastlegen ikke kan hjelpe oss å løse problemet, blir vi gjerne henvist til spesialisthelsetjenesten.

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett

Ventetidene skal ned – regjeringen styrker sykehusene med 2 milliarder kroner

Nyhet 14.05.2024

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. Derfor foreslås det å bevilge til sammen 2 milliarder kroner mer til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett.

Nett-tv

Fire kirurger i en operasjonssal, en av de ser inn i kamera

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027:

Kortere ventetider og en felles helsetjeneste

Nyhet 01.03.2024

Tirsdag 4. juni 2024 vedtok Stortinget Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027. Planen lanserer en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste, og omhandler hele helse- og omsorgstjenesten.