Første møte i Ventetidsløftet er avholdt:

– Folk skal ha god helsehjelp, av høy kvalitet, når de trenger det

Det første møtet i Ventetidsløftet til regjeringen ble avholdt mandag 11. juni. Her deltok helse- og omsorgsministeren sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de regionale helseforetakene.

– Min viktigste oppgave som helse- og omsorgsminister er at folk skal ha god helsehjelp, av høy kvalitet, når de trenger det. Da må ventetidene ned. Jeg er stolt av at et så bredt og dyktig lag i helsesektoren har samlet seg om å løse en av de største utfordringene i vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Partnerne i Ventetidsløftet skal jobbe langs tre hovedspor for å oppnå målsetningen om at ventetidene skal ned. De tre hovedsporene er helsepersonell, innovasjon og samarbeid. På møtet fikk partnerne presentert status og framdriften i å få ned ventetidene fra de regionale helseforetakene. Deretter ble aktuelle tiltak som blant annet bedre ansvar- og oppgavedeling og frigjøring av kapasiteten til helsepersonell diskutert.

– Vi ble enige om å jobbe langs to viktige spor de neste ukene. For det første skal vi sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene identifisere områder for bedre ansvars- og oppgavedeling. For det andre skal de regionale helseforetakene samle tiltak innen KI og digitalisering som kan gjennomføres for å redusere ventetidene raskest mulig, sier Vestre.

Ventetidsløftet ble lansert i midten av mai i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett der regjeringen foreslo å styrke sykehusbudsjettene med 2 milliarder kroner for å få ned ventetidene. Partnerne i Ventetidsløftet skal møtes annenhver måned for å følge opp arbeidet med å få ned ventetidene. Det neste møtet vil bli avholdt mandag 19. august.