Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Bilde av et skilt som det står sjukehus på

Styringsdokumenter

Oversiktsside

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Nett-tv

Kart over Norge med helsepersonell og en pasient ved siden av

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027:

Kortere ventetider og en felles helsetjeneste

Nyhet 01.03.2024

Daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027. En plan som lanserer en rekke virkemidler for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. Planen omhandler hele helse- og omsorgstjenesten.

Nett-tv

Hendene til en lege og en pasient møtes med et kart over Europa i bakgrunnen

Norges første helseberedskapsmelding:

En motstandsdyktig helseberedskap

Nyhet 24.11.2023

Regjeringen la 24. november 2024 frem Norges første stortingsmelding om helseberedskap. I meldingen gir regjeringen politisk og strategisk retning for norsk helseberedskap. Det betyr at forebygging og beredskap må gis økt prioritet i helsetjenesten.

Kvinne holder graviditetstest i hendene

Abortutvalgets utredning:

Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

NOU 14.12.2023

Abortutvalget overleverte torsdag 14. desember utredningen «Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester». Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i abortnemndene, og kvinners erfaringer med abort.

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Eieravdelingen

Telefon: 22 24 82 99
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo