Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Kart over Norges akuttsykehus

Regjeringen har fastlagt hvor i Norge det skal være sykehus – med små og store akuttsykehus spredd over hele landet.

Styringsdokumenter

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser.

Aktuelt nå

Høie lanserer Norges første strategi for sjeldne diagnoser

11.08.2021: Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer i dag Norges første strategi for sjeldne diagnoser. Strategien beskriver målrettet og konkret arbeidet videre for å sikre tidlig diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter og brukere. Fra 1. september vil screening av den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) inkluderes i nyfødtscreeningen som det første landet i Europa.

Regjeringen åpner for etablering av senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital og NTNU

04.08.2021: Regjeringen har avklart at nytt Senter for psykisk helse kan realiseres innenfor sameiemodellen som er etablert på Øya. Dette betyr at arealene til St. Olavs hospital og NTNU vil bli finansiert etter de generelle reglene for henholdsvis sykehus- og universitetssektoren.

Dokumenter

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Norges første strategi for sjeldne diagnoser beskriver målrettet og konkret arbeidet videre for å sikre tidlig diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter og brukere.

Melding til Stortinget

Nytte, ressurs og alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen foreslår tre prioriteringskriterier: nytte, ressurs og alvorlighet.

Kontakt

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Eieravdelingen

Telefon: 22 24 82 99
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo