NOU 2023: 29

Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

Utredningen foreslår en ny abortlov som skal ivareta gravides selvbestemmelse og tilgang til trygge aborter, og samtidig sikre respekten for det ufødte liv. Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i abortnemndene, og kvinners erfaringer med abort. Utredningen foreslår et enklere abortforløp og bedre informasjon, oppfølging og veiledning til de som ønsker dette i forbindelse med abort. Abortutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 17. juni 2022, og avga sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet den 14. desember 2023.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

Rettebrev