NOU 2023: 29

Abort i Norge— Ny lov og bedre tjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Abortutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 17. juni 2022 for å gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd, vurdere alternativer til dagens abortnemnder og vurdere veiledning og oppfølging av kvinner som tar abort. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 14. desember 2023

Kari Sønderland leder

Astrid Grydeland Ersvik

Berge Solberg

Birgitte Heiberg Kahrs

Claus Andreas Klingenberg

Elham Baghestan

Karl Harald Søvig

Kristin Holanger Bodenstein

Marte Kvittum Tangen

Morten Magelssen

Nina Lem Samuelsen

Ståle Onsgård Sagabråten

Tilde Broch Østborg

Maren Anna Lervik sekretariatsleder

Bente Bryhn

Til forsiden