Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk kan gi eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendige liv også når helsen blir redusert.

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Med Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Fastlegeordningen

Kommunen er ansvarlig for å tilby en fastlegeordning og alle som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste hos en fastlege.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto pårørendestøtte. Foto: Colourbox.no

Pårørende skal få bedre støtte

13.01.2017: Pårørende skal få bedre støtte og oppfølging av kommunen, foreslår regjeringen i en ny lovproposisjon.

Nett-tv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen.

Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

03.03.2017: Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en reform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

" "

Revidert nasjonalbudsjett:

Rekordstor satsing på sykehjemsplasser

11.05.2017: For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i 2017.

Flere saker om Kommunale helse- og omsorgstjenester

Dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller private som har avtale med kommunen.

Meld. St. 26 (2014 - 2015):

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.