Meld. St. 23 (2022–2023)

Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

Opptrappingsplanen viser regjeringens innsats for hele det psykiske helsefeltet. Planen har tre innsatsområder: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid, gode tjenester der folk bor og tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget