E-helse

Digitalisering og teknologi er en forutsetning for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, tilrettelegge for et sammenhengende tjenestetilbud og for å videreutvikle tjenestene. De fleste av oss vil i løpet av livet være i kontakt med ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele pasientforløpet.

Lege med hvit frakk og et nettbrett

Kommunar får tilskot til utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste

Nyheit 04.04.2024

Totalt fem kommunar får tilskot til arbeidet med Pasientens legemiddelliste gjennom Helseteknologiordninga. Det største tilskotet på 6,27 millionar kroner går til Bergen kommune, som i lengre tid har vore ein føregangskommune for å prøve ut Pasientens legemiddelliste. Dei resterande midlane går til fire nordnorske kommunar.

Mann sitter med fingrene på et tastatur med en gjennomsiktig digital skjerm foran seg

Raskare utlevering av data frå helseregister

Nyheit 20.03.2024

Saker som ligg til behandling over lang tid i ulike helseregister kan snart vere ei saga blott. Nye tal frå Folkehelseinstituttet (FHI) viser at utlevering av data frå helseregistera går raskare.

Animasjon av lege og pasient foran en stor mobiltelefon med mange muligheter for deling av helsedata

Samarbeidsavtale med KS:

Saman om å styrke digital samhandling og raskare innføring av helseteknologi

Nyheit 15.03.2024

Regjeringa og KS inngår ein samarbeidsavtale om digitalisering i helse- og omsorgstenestene. – Vi treng ein felles innsats for å hjelpe kommunane i ei heilt nødvendig digital omstilling. Derfor er eg glad for å ha KS med på laget, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Illustrasjon av blodprøver

Det blir lettare å dele prøvesvar

Nyheit 12.02.2024

Fredag 2. februar blei forskrift om nasjonal kjernejournal vedtatt. Den legg opp til at vi som innbyggarar får tilgang til alle prøvesvara våre på helsenorge. Tilgang til relevante prøvesvar skal bidra til raskare diagnostisering og betre kvalitet i helse- og omsorgstenestene, og vi unngår unødvendige undersøkingar.