Helse og omsorg

E-helse

Digitalisering og teknologi er en forutsetning for å realisere pasientens helse- og omsorgstjeneste, sikre et sammenhengende tjenestetilbud og for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. De fleste av oss vil i løpet av livet være i kontakt med ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. Slik er det ikke alltid i dag.

Aktuelt nå

Nasjonale e-helseløsninger gjør helsetjenesten tryggere og mer effektiv

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en forskriftsendring som skal bidra til at flere virksomheter i helse- og omsorgstjenesten tar i bruk de nasjonale e-helseløsningene helsenettet, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Disse løsningene skal sikre pasienter og brukere en trygg og effektiv helse- og omsorgstjeneste.