E-helse

Digitalisering og teknologi er en forutsetning for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, tilrettelegge for et sammenhengende tjenestetilbud og for å videreutvikle tjenestene. De fleste av oss vil i løpet av livet være i kontakt med ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele pasientforløpet.

Portrettfoto av Ingvild Kjerkol

Innbyggarundersøkinga om e-helse 2023:

– Digitaliseringa av vår felles helseteneste er på rett veg

Nyheit 09.02.2024

Nordmenn flest er fornøgde med digitale helsetenester – og fleire tar dei i bruk. Dei som først kjem i gong med bruk av digitale helsetenester, bruker dei gjerne fleire gonger.

Illustrasjon av blodprøver

Det blir lettare å dele prøvesvar

Nyheit 12.02.2024

Fredag 2. februar blei forskrift om nasjonal kjernejournal vedtatt. Den legg opp til at vi som innbyggarar får tilgang til alle prøvesvara våre på helsenorge. Tilgang til relevante prøvesvar skal bidra til raskare diagnostisering og betre kvalitet i helse- og omsorgstenestene, og vi unngår unødvendige undersøkingar.

To menn på kontorstoler foran dataskjermer

Digital sikkerhet i kommunene styrkes

Nyhet 24.11.2023

Regjeringen etablerer et digitalt sikkerhetsmiljø for å styrke kommunenes vern mot digitale trusler – et KommuneCERT (Computer Emergency Response Team). KommuneCERT vil fungere som en førstelinje for kommunene og skal koordinere henvendelser mot andre responsmiljøer slik at kommunene har ett kontaktpunkt ved hendelser.

Animert illustrasjon av digital samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten

Nasjonale e-helseløsninger og digital samhandling

Artikkel 20.12.2023

Hvordan sikrer vi at alt av relevante opplysninger fra fastlegen din blir overført videre til sykehuset, hvis du blir henvist dit? Dette kalles «pasientoverganger», og det å sikre gode pasientoverganger er en forutsetning for at du som pasient skal bli gitt best mulig helsehjelp.