Legemidler

Legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. Det er definert fire legemiddelpolitiske målsettinger som innebærer å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Godkjenning av legemidler og markedsføringstillatelse

Produsenter som ønsker å selge sine legemidler på det norske markedet, må søke om markedsføringstillatelse.

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kvinne tar seg til hodet

Høie ønsker konkurranse på migrenemedisiner

24.09.2019: - Mitt håp er at prisforhandlinger eller anbudskonkurranse vil føre til at prisene går ned slik at de som er plaget av migrene kan få dekket sine utgifter, sier helseminister Bent Høie.

Islandsk flagg vaier i vinden

Island knytter seg til samarbeid om forhandlinger om legemiddelpriser

23.04.2019: Island knytter seg til den politiske intensjonsavtalen mellom Norge og Danmark om felles forhandlinger om legemidler.

Dokumenter

Legemiddelloven

Legemiddelloven gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk. Loven gjelder også for de stoffer, droger, planter, sopper og blandinger som er fastsatt som narkotika.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.

Til toppen