Legemidler

Legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. Det er definert fire legemiddelpolitiske målsettinger som innebærer å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Apotekene og legemiddelforsyning

Legemiddelforsyningen starter normalt hos leverandørene av legemidler. Dette er enten representanter for produsenten av et bestemt legemiddel eller importører. Legemiddelgrossister kjøper legemidlene av leverandørene og selger disse videre til apotekene.

Finansiering av legemidler

Finansieringsansvaret for legemidler følger som hovedregel behandlingsansvaret. Offentlig finansiering av legemidler er i dag tredelt mellom de regionale helseforetakene, kommunene og folketrygden.

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Aktuelt nå

Kvinne tar seg til hodet

Høie ønsker konkurranse på migrenemedisiner

24.09.2019: - Mitt håp er at prisforhandlinger eller anbudskonkurranse vil føre til at prisene går ned slik at de som er plaget av migrene kan få dekket sine utgifter, sier helseminister Bent Høie.

Islandsk flagg vaier i vinden

Island knytter seg til samarbeid om forhandlinger om legemiddelpriser

23.04.2019: Island knytter seg til den politiske intensjonsavtalen mellom Norge og Danmark om felles forhandlinger om legemidler.

Dokumenter

Legemiddelloven

Legemiddelloven gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk. Loven gjelder også for de stoffer, droger, planter, sopper og blandinger som er fastsatt som narkotika.

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven samt grossistforskriften og apotekforskriften for å kunne innføre tiltak som skal bidra til å styrke legemiddelberedskapen.