Legemidler

Legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. Det er definert fire legemiddelpolitiske målsettinger som innebærer å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Illustrasjon av bruk av diabetesmedisin

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker tilgangen til diabetesmedisinar og reduserer folketrygda sine utgifter

Nyheit 14.05.2024

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa individuell stønad til diabetesmedisinen Rybelus, samt rasjonering i apotek for Ozempic.

Uidentifisert person holder opp en boks med legemidler foran en hylle med andre legemidler

Apoteka og legemiddelforsyning

Artikkel 16.04.2024

Legemiddelforsyninga startar normalt hos leverandørane av legemiddel. Dette er enten representantar for produsenten av eit bestemt legemiddel eller importørar. Legemiddelgrossistar kjøper legemidla av leverandørane og sel desse vidara til apoteka.

En skje med piller i ulike farger med pengesedler i bakgrunnen

Finansiering av legemidler

Artikkel 04.01.2024

Finansieringsansvaret for legemidler følger som hovedregel behandlingsansvaret. Offentlig finansiering av legemidler er i dag tredelt mellom de regionale helseforetakene, kommunene og folketrygden.

Labtekniker holder en pinsett og lener seg over noen piller

Godkjenning av legemidler

Artikkel 04.01.2024

Legemidler som skal omsettes på det norske markedet, må ha markedsføringstillatelse.

Siste om legemidler

Flere saker om temaet