Legemidler

Legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. Det er definert fire legemiddelpolitiske målsettinger som innebærer å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, legemidler skal ha lavest mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon.

Uidentifisert person holder opp en boks med legemidler foran en hylle med andre legemidler

Apotekene og legemiddelforsyning

Artikkel 04.01.2024

Legemiddelforsyningen starter normalt hos leverandørene av legemidler. Dette er enten representanter for produsenten av et bestemt legemiddel eller importører. Legemiddelgrossister kjøper legemidlene av leverandørene og selger disse videre til apotekene.

En skje med piller i ulike farger med pengesedler i bakgrunnen

Finansiering av legemidler

Artikkel 04.01.2024

Finansieringsansvaret for legemidler følger som hovedregel behandlingsansvaret. Offentlig finansiering av legemidler er i dag tredelt mellom de regionale helseforetakene, kommunene og folketrygden.

Illustrasjon av stetostkop, piller og annet medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Artikkel 04.01.2024

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Labtekniker holder en pinsett og lener seg over noen piller

Godkjenning av legemidler

Artikkel 04.01.2024

Legemidler som skal omsettes på det norske markedet, må ha markedsføringstillatelse.