Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Enkelte svangerskapsforebyggende midler (for eksempel kondomer), samt hjelpemidler til funksjonshemmede regnes også som medisinsk utstyr.

Statens legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produsenter og tekniske kontrollorgan. Norske produsenter, norske ansvarlige representanter, og enhver fysisk eller juridisk person som setter sammen utstyr som er forsynt med CE-merke, skal meddele sitt firmanavn, organisasjonsnummer og forretningsadresse, samt hvilket utstyr det gjelder til Legemiddelverkets utstyrsregister.

 Du kan lese mer om medisinsk utstyr hos Legemiddelverket.

Gjennom EØS-avtalen har Norge fått de samme rettigheter og plikter som EU-landene med hensyn til krav til medisinsk utstyr. Medisinsk utstyr som er i overensstemmelse med direktivene, riktig klassifisert og CE-merket kan markedsføres og selges fritt i alle EØS-land.

Informasjon om betaling for medisinsk utstyr ved kroniske sykdommer og hjelpemidler og medisinsk utstyr kan du lese om på helsenorge.no.

Til toppen