Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Medisinsk utstyr - en viktig del av helsearbeidet

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Medisinsk utstyr er alt utstyr som er laget for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap hos mennesker.

Enkelte svangerskapsforebyggende midler (for eksempel kondomer), samt hjelpemidler til funksjonshemmede regnes også som medisinsk utstyr.

Statens legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge.  og fører tilsyn med produktene på det norske markedet, produsenter og tekniske kontrollorgan. 
Du kan lese mer om medisinsk utstyr hos Legemiddelverket.

Lovgivningen om medisinsk utstyr er basert på EØS-regelverk og harmonisert i hele EØS-området.  Medisinsk utstyr som er i overensstemmelse regelverket kan markedsføres og selges fritt i alle EØS-land.