Legemiddelseksjonen

Legemiddelseksjonen har ansvar for regulering av markedet for legemidler og medisinsk utstyr på produsent-, grossist- og detaljistnivå, fra kliniske studier til sluttbruker.

Seksjonen har ansvaret for både økonomiske og juridiske virkemidler, herunder refusjon etter blåreseptforskriften. Seksjonen ivaretar også det formelle etatsstyringsansvaret for Statens legemiddelverk. 

Avdelingsdirektør er Jan Berg.