Budsjett- og styringsavdelingen

Budsjett- og styringsavdelingen samordner budsjettarbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet og oppfølgingen av departementets underliggende etater.

Avdelingen har følgende seksjoner: