Kommunikasjonsenheten (KE)

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, mediehåndtering og krisekommunikasjon. Enheten har også ansvaret for departementets nettsider og sosiale mediekanaler. Kommunikasjonsenheten gir råd til politisk ledelse i kommunikasjonsspørsmål og arbeider tett med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet.

KE har det faglige ansvar for kommunikasjon for departementet både internt og eksternt.

KE har ansvar for kommunikasjonsrådgivning, mediehåndtering, forberede statsrådens taler, koordinering av flak til statsråden, forberede innlegg til Stortinget, planlegging av statsrådens innenlandsreiser, publisering av nyheter og annet materiale, film og foto, krisekommunikasjon og nyhetsovervåkning.

KE har også ansvar for departementets designprofil og utvikling av godt språk i departementet.

Arbeidet utføres i nært samarbeid med de øvrige avdelingene i departementet, som har faglig ansvar for sine ansvarsområder.