Avdelinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Helse- og omsorgsdepartementet har åtte avdelinger: 

  • Administrasjonsavdelingen
  • Budsjett- og økonomiavdelingen 
  • E-helseavdelingen
  • Eieravdelingen
  • Folkehelseavdelingen 
  • Helserettsavdelingen 
  • Kommunetjenesteavdelingen 
  • Spesiallisthelsetjenesteavdelingen
  • Kommunikasjonsenheten