Avdelinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har åtte avdelinger: 

  • Administrasjonsavdelingen
  • Budsjett- og økonomiavdelingen 
  • E-helseavdelingen
  • Eieravdelingen
  • Folkehelseavdelingen 
  • Helserettsavdelingen 
  • Omsorgstjenesteavdelingen
  • Primærhelsetjenesteavdelingen
  • Spesialisthelsetjenesteavdelingen
  • Kommunikasjonsenheten