Avdelinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har ni avdelinger: 

  • Administrasjonsavdelingen
  • Budsjett- og økonomiavdelingen 
  • Digitaliseringsavdelingen
  • Eieravdelingen
  • Folkehelseavdelingen 
  • Helserettsavdelingen 
  • Kommunetjenesteavdelingen
  • Spesialisthelsetjenesteavdelingen
  • Kommunikasjonsenheten