Digitaliseringsavdelingen

Digitaliseringsavdelingen har ansvar for å koordinere arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten, og få til mer effektiv bruk av offentlige ressurser.

Avdelingen har ansvar for sentrale tiltak for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, og å se dette i sammenheng med målene for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Tiltak avdelingen jobber med er digital samhandling, Helseteknologiordninga, helseregistre og sekundærbruk av helsedata, standardisering, digital sikkerhet og ikke minst statsbudsjettprosessene og økonomisk kontroll og analyse knyttet til oppfølgingen av tiltakene. Avdelingen utøver det statlige eierskapet for Norsk helsenett SF.

Sentrale oppgaver er strategiutvikling og styring på nasjonalt nivå og oppfølging av nasjonale programmer, prosjekter og aktiviteter. Avdelingen jobber med budsjett, lovverk, finansiering, økonomioppfølging og organisering som virkemidler for å styrke og styre digitaliseringen.

Avdelingens ansvarsområder:

  • Digital samhandling i helse- og omsorgssektoren
  • Helseteknologiordningen
  • Digitale tjenester til innbyggere og helsepersonell
  • Helsedata og nasjonale helseregistre
  • Kunstig intelligens
  • Digital sikkerhet og personvern
  • Standarder, terminologi og kodeverk
  • Det europeiske helsedataområdet og annet internasjonalt samarbeid