Norsk helsenett SF

Norsk helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

Her kan du laste ned og lese stiftelsesdokumentet for Norsk helsenett SF (PDF).

Gjeldende vedtekter 15. januar 2024 (PDF)

Oppdragsdokumenter til Norsk helsenett SF

Årsrapporter fra Norsk helsenett SF

Foretaksmøter

Foreløpig protokoll fra foretaksmøte 10. juni 2024

Protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2024

Protokoll fra foretaksmøte 24. november 2023

Protokoll fra foretaksmøte 6. september 2023

Protokoll fra foretaksmøte 12. juni 2023

Protokoll fra foretaksmøte 23. januar 2023

Protokoll fra foretaksmøte 29. september 2022

Protokoll fra foretaksmøte 23. juni 2022

Protokoll fra foretaksmøte 27. januar 2022

Protokoll fra foretaksmøte 16. juni 2021

Protokoll fra foretaksmøte 21. januar 2021

Foreløpig protokoll fra foretaksmøte 9. juni 2020

Protokoll fra foretaksmøte 30. januar 2020

Protokoll fra foretaksmøte 22. november 2019

Protokoll fra foretaksmøte 20. juni 2019

Protokoll fra foretaksmøte 6. februar 2019

Protokoll fra foretaksmøte 14. juni 2018

Protokoll fra foretaksmøte 17. januar 2018

Protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2017

Protokoll fra foretaksmøte 25. januar 2017 

Protokoll fra foretaksmøte 22. juni 2016

Protokoll fra foretaksmøte 30. mai 2016

Protokoll fra foretaksmøte 19. februar 2016

Protokoll fra foretaksmøte 20. januar 2016

Protokoll fra foretaksmøte 17. juni 2015 

Protokoll fra foretaksmøte 14. januar 2015

Protokoll fra foretaksmøte 10. juni 2014 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte 24. januar 2014 (PDF) 

Protokoll fra foretaksmøte, 12. juni 2013 kl. 10:45 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte, 12. juni 2013 kl. 10:00 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte, 19. juni 2012 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte, 06. juni 2011 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte, 15. juni 2010 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte, 20. mai 2010 (PDF)

Protokoll fra foretaksmøte, 20. oktober 2009 (PDF)

Protokoll fra første foretaksmøte, 1. juli 2009 (PDF).

Nettside: http://www.norsk-helsenett.no/