Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen. Avdelingen har ansvar for departementets interne budsjett og regnskap, HR, organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, arbeidsrettslige spørsmål, IKT og dokumentasjonssenter. Videre samordner avdelingen oppgaver i tilknytning til intern og ekstern sikkerhet, helseberedskap og internasjonalt helsesamarbeid, herunder deltakelse i EU/EØS, WHO, Nordisk ministerråd, Europarådet, OECD og European Observatory on Health Systems and Policies. Avdelingen samordner også departementets arbeid med eHelse.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for beredskap og sikkerhet

  Seksjonen har ansvar for å samordne departementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet.

 • Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT

  Seksjonen har ansvar for departementets internbudsjett og regnskap, interne økonomirutiner, reiseregninger, byggningsdrift, arkiv/dokumentbehandling, koordinering av r-notater og høringssaker, IKT-drift og -strategi.

 • Seksjon for internasjonalt samarbeid

  Seksjonen samordner departementets oppgaver innen internasjonalt arbeid.

 • Seksjon for HR

  Personalpolitikk og -forvaltning, blant annet rekruttering, lønn, arbeidsavtaler og lederlønnskontrakter, arbeidstidsordninger, medbestemmelse og forhandlinger, velferdsordninger.