Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT

Seksjonen har ansvar for departementets internbudsjett og regnskap, interne økonomirutiner, reiseregninger, byggningsdrift, arkiv/dokumentbehandling, koordinering av r-notater og høringssaker, IKT-drift og -strategi.