Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT

Seksjonen har ansvar for departementets internbudsjett og regnskap, økonomirutiner, reiseregninger, forvaltning av bygg, arkiv/dokumentbehandling, koordinering av regjeringsnotater og høringssaker, IKT-drift og strategi og intern sikkerhet i departementet.

Leder: Avdelingsdirektør Siv Wurschmidt