Ekonomiija, duođašteami ja IKT sekšuvdna

Sekšuvnnas lea ovddasvástádus departemeantta siskkáldasbušeahta ja rehketdoalu ovddas, ekonomiijarutiinnain, mátkerehkegiid, huksehusaid hálddašeami ovddas, arkiivva/dokumeantameannudeami, ráđđehusnotáhtaid ja gulaskuddanáššiid koordinerema ovddas, IKT-doaimma ja departemeantta strategiija ja siskkáldas sihkarvuođa ovddas.

Jođiheaddji: Ossodatdirektevra Siv Wurschmidt