Hálddahusossodat

Hálddahusossodagas lea ovddasvástádus oktasašbargguid ja koordinerema ovddas Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanttas ja galgá bargat dan ovdii ahte departemeanta čuovvu guovddáš mihtuid ja njuolggadusaid stáhtahálddašeami ovddas.

Hálddahusossodagas lea ovddasvástádus departemeantta oktasašbargguid ovddas. Dat leat earret eará organisašuvdnaovdánahttin, doaibmaplánen, bargorievttalaš áššit, bargiid- ja bálkááššit, oktasašáššiid koordineren, IKT ja arkiiva.

Ossodat oktiiheiveha bargguid gearggusvuođas, sihkarvuođas ja riikkaidgaskasaš barggus. Norga bargá viidát riikkaidgaskasaš dearvvašvuođapolitihkain, earret eará riikkaidgaskasaš organisašuvnnaid bokte nugo Máilmmi dearvvašvuođaorganisašuvdna (WHO), Eurohpáráđđi, Ekonomalaš ovttasbarggu ja ovdánahttima organisašuvdna (OECD) ja Davviriikkaid ministtarráđđi. Muđui hálddašuvvo maid viiddis ovttasbargu EU:in EES-šiehtadusa rámma siskkobealde.

Hálddahusossodat lea juhkkojuvvon sekšuvnnaide: HR-sekšuvdna, ekonomiija, duođašteami ja IKT sekšuvdna, ja riikkaidgaskasaš ovttasbarggu ja gearggusvuođa sekšuvdna.

Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Ole T. Andersen

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

  • Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu ja gearggusvuođa sekšuvdna

    Sekšuvdna ovttastahttá departemeantta bargguid riikkaidgaskasaš barggu, gearggusvuođa ja sihkarvuođa dáfus dearvvašvuođasektoris.

  • Ekonomiija, duođašteami ja IKT sekšuvdna

    Sekšuvnnas lea ovddasvástádus departemeantta siskkáldasbušeahta ja rehketdoalu ovddas, ekonomiijarutiinnain, mátkerehkegiid, huksehusaid hálddašeami ovddas, arkiivva/dokumeantameannudeami, ráđđehusnotáhtaid ja gulaskuddanáššiid koordinerema ovddas, IKT-doaimma ja departemeantta strategiija ja siskkáldas sihkarvuođa ovddas.

  • HR-sekšuvdna

    Sekšuvdna hálddaša bálká- ja bargiidpolitihka departemeanttas. Das lea ovddasvástádus rekrutterema, báikkálaš bálkámearridemiid, bargošiehtademiid, jođiheaddjebálkášiehtademiid, bargoáigeortnegiid ja mielmearrideami ovddas ja ovttasbarggu ovddas suodjalusbálvalusain ja luohttámušolbmuiguin.