Seksjon for sikkerhet og beredskap

Seksjonen samordner departementets oppgaver innen beredskap og sikkerhet i helsesektoren.

Sentrale beredskaps- og sikkerhetsoppgaver er utvikling av systemer, beredskapsplaner, kompetansetiltak, øvelser og krisehåndtering, og internasjonalt samarbeid om forebygging og krisehåndtering.

Leder: Avdelingsdirektør Rune Rimstad