Seksjon for HR

Seksjonen forvalter lønns- og personalpolitikken i departementet. Den har ansvar for rekruttering, lokal lønnsfastsettelse, arbeidsavtaler, lederlønnskontrakter, arbeidstidsordninger, medbestemmelse og samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte.

Av aktuelle saksområder inngår arbeidsrett, saker etter offentleglova, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og beredskap ved arbeidskonflikter i samfunnet (fare for liv og helse).

Videre driver seksjonen med organisasjons- og kompetanseutvikling, virksomhetsplanlegging og HMS.

Leder: Avdelingsdirektør Liv Dahlen Annexstad