Seksjon for HR

Personalpolitikk og -forvaltning, blant annet rekruttering, lønn, arbeidsavtaler og lederlønnskontrakter, arbeidstidsordninger, medbestemmelse og forhandlinger, velferdsordninger.

Arbeidsrett. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven. Beredskap ved arbeidskonflikter i samfunnet (fare for liv og helse). Organisasjonsutvikling. Kompetanseutvikling. Virksomhetsplanlegging. Koordinering av departementets forskningspolitikk. Sikkerhetsklareringer. Avdelingsforværelse og koordinering av forværelsesfunksjoner i Helse- og omsorgsdepartementet. Sekretariat for Arbeidsmiljøutvalget (AMU).