Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Seksjon for finansiering og styring

Seksjon for finansiering og styring har blant annet ansvar for å koordinere arbeidet med statsbudsjettet, oppfølging av de regionale helseforetakene og ivareta det formelle etatsstyringsansvaret for Helsedirektoratet.

I tillegg har seksjonen ansvar for å utvikle finansieringssystemet for spesialisthelsetjenesten, samt utarbeide økonomiske analyser for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag.

Avdelingsdirektør er Fredrik Anton Sten Remers Hanssen.