Budsjett- og økonomiavdelingen

Budsjett- og økonomiavdelingen samordner arbeid med statsbudsjettet i Helse- og omsorgsdepartementet, koordinerer saker til Riksrevisjonen og har et overordnet ansvar for økonomiforvaltningen i departementet.