Presseinvitasjon

Seminar om Noregs deltaking og bidrag i eit europeisk helseberedskapssamarbeid

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

EU tar fleire grep for å styrke motstandskrafta si og skape robuste verdi- og forsyningskjeder. Slik skal tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr bli sikrare, også i ei krise. Kva betyr dette for Noreg?

Nett-tv Seminar om Noregs deltaking og bidrag i eit europeisk helseberedskapssamarbeid

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Den globale tilgangen til legemiddel og medisinsk utstyr er sårbare. Dette blei enda tydelegare under pandemien og aukar no som følgje av krigen i Ukraina og den geopolitiske situasjonen.

Ei solid helsenæring er ein del av grunnlaget for motstandskrafta i samfunnet, og er nødvendig for det styrka samarbeidet om helseberedskap i EU.

Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20
Tid: 29. mars kl. 10.00 – 11.30
Påmelding: Norske sårbarheter i et Europa i endring (nupi.no)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, næringsminister Jan Christian Vestre, administrerande direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, viseadministrerande direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor, næringspolitisk direktør Grete Karin Berg i NHO Geneo, administrerande direktør Ole J. Dahlsberg i Curida og NUPI-forskar Marianne Riddervold held innlegg og har dialog om:

  • Korleis blir Noreg og norsk helsenæring påverka av EU si helsesatsing?
  • Kva konsekvensar får dei europeiske satsingane på auka motstandskraft for ein liten marknad som den norske?
  • Kva skal til for at norsk helsenæring kan bidra i europeiske investeringar og utviklingsprosjekt?
  • Korleis kan Noreg og norsk helsenæring bidra til å styrke europeisk motstandskraft og strategisk autonomi?

Seminaret er eit samarbeid mellom NUPI og Helse- og omsorgsdepartementet.

Strøyming:
Arrangementet blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.