Prop. 100 L (2023–2024)

Endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet legger i denne lovproposisjonen fram forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven. Lovforslaget skal å styrke legemiddelberedskapen gjennom hjemler om rasjonering av legemidler ved utlevering i apotek og fra grossister, innsyn i lagerstatus til apotekene og grossistene, i tillegg til forbud mot parallelleksport. For å sikre at helseforetakenes fremforhandlede rabatter med legemiddelindustrien når frem til sykehusene, foreslås det også lovhjemmel for at myndighetene kan fastsette grossistavansen der man ikke kommer til enighet gjennom avtale og oppdateringer av reglene om grossistvirksomhet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget