Rapporter fra ekspertgrupper for prioriteringsmeldingen

De tre ekspertgruppene som har vurdert ulike prioriteringsvurderinger i helse- og omsorgstjenesten overleverte torsdag 15. februar sine rapporter til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sammen med ekspertgruppe-lederne
Helse- og omsorgsminister sammen med lederne av de tre ekspertgruppene. Fra venstre: Hans Olav Melberg, som ledet arbeidet med rapporten om perspektiv og prioriteringer, Jan Frich, som ledet arbeidet med rapporten om tilgang og prioritering, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og Ingrid Miljeteig, som ledet arbeidet med rapporten om prioritering og åpenhet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal arbeide med en ny prioriteringsmelding. Derfor satte vi ned de tre ekspertgruppene, og jeg er glad for å motta rapportene. Gruppene har gjort et grundig og godt arbeid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Temaet prioritering i helsetjenesten er et tema som vekker engasjement og debatt. Det handler om hvordan vi skal bruke ressursene i helse- og omsorgstjenesten på en mest mulig bærekraftig og rettferdig måte. Gode helsetjenester krever gode prioriteringer, sier Kjerkol.

Prioriteringsmeldingen skal blant annet vurdere betydningen av persontilpasset medisin for prioritering, og hvordan vi kan sikre åpenhet og etterprøvbarhet om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

– Nå skal de tre rapportene sendes på høring, og jeg oppfordrer alle til å sende inn sine innspill. Rapportene og innspillene blir viktige bidrag inn i arbeidet med Prioriteringsmeldingen, som kommer til neste år, avslutter Kjerkol.

Nett-tv Ekspertgrupper for prioriteringsmeldinga

Se sendingen her

Se sendingen her