Overrekkelse av ekspertrapporter for prioriteringsmeldingen

Kjære utvalgsledere, og alle andre som har møtt opp! 

Jeg vil si tusen takk for en god og effektiv gjennomgang av tre grundige rapporter.

Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag når vi nå skal arbeide med en ny prioriteringsmelding for Stortinget. 

Det er en melding som blant annet skal vurdere betydningen av persontilpasset medisin – hva det har å si for prioritering – ikke minst hvordan vi kan sikre åpenhet og etterprøvbarhet om de prioriteringene som gjøres i helse- og omsorgstjenestene våre.

Temaet prioritering i helsetjenesten, det er et tema som vekker engasjement og debatt, og jeg skal innrømme at en av ambisjonene da vi tiltrådte i oktober 2021; det var å få en god offentlig debatt. Så har vi kjempet med dagsorden om mange andre saker, så kanskje fikk vi ikke akkurat den gode offentlige debatten vi ønsket oss i den tida som har gått, men nå handler det om å kunne høre disse tre rapportene. 

Dette er jo strengt tatt en veldig viktig diskusjon som angår oss alle – hvordan vi skal bruke ressursene i helse- og omsorgstjenesten på en best mulig bærekraftig og ikke minst rettferdig måte. 

Det handler om at alle skal få tilgang til god behandling, uavhengig av hva man har av egne ressurser eller hvor man bor hen i dette langstrakte landet. 

Og det handler også om at vi skal ha – fortsatt – en av verdens beste helsetjenester.

Vi valgte å sette ned tre ekspertgrupper, som fikk litt ulike oppdrag. Jeg er glad for å ha mottatt disse rapportene.

De sendes nå direkte på høring. Jeg oppfordrer alle til å sende sine innspill. Regjeringen har vært tydelig på at vi ønsker en opplyst og åpen debatt om prioritering i helsetjenesten.

Disse rapportene og de innspillene vi får, og den debatten vi nå håper skyter litt fart, det vil være viktige bidrag i arbeidet med prioriteringsmeldinga, som kommer neste år.

Tusen takk igjen til alle ekspertgruppene, og takk for at dere har ledet dette arbeidet på en god måte til dere tre som står her.