Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste

Allmennlegetjenesten er et fundament for vår felles helse- og omsorgstjeneste. Legenes generalistkompetanse er grunnlaget for at flere og mer avanserte oppgaver kan løses nær der folk bor. Det legger også til rette for god oppgavedeling og sammenheng mellom tjenestene, for en trygg akuttmedisinsk kjede og motvirker vekst i helprivate tjenester.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

– Regjeringen har prioritert å løse fastlegekrisen med konkrete tiltak. På to år har vi styrket allmennlegetjenesten med over en milliard kroner. Nå ser vi at flere piler peker i riktig retning. I fjor ble det over dobbelt så mange nye fastleger i ordningen som i 2022 og over sju ganger så mange som i 2021 – da regjeringen tiltrådte. Over 78 000 flere innbyggere fikk fastlege i 2023. Den gode utviklingen fortsetter i 2024. Men de positive tallene vi ser, betyr ikke at jobben er gjort. Det er fremdeles mangel på fastleger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen vil presentere sine samlede løsninger for allmennlegetjenesten i en lovproposisjon med meldingsdel våren 2025, men retningen og målbildet for arbeidet er gitt i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Allmennlegetjenestene må organiseres og finansieres på en måte som fremmer kvalitet, effektivitet, rett bruk av kompetanse, arbeidsdeling og innovasjon. Samtidig må tjenestene bidra til at en større del av helsehjelpen gis i kommunene nær der folk bor. Regjeringen ønsker derfor å utvikle tverrfaglige fastlegekontor med tydelig ledelse og bredere faglig tilbud.

– Utfordringene i helse- og omsorgstjenesten er store og kompliserte, og har ingen enkel, eller rask løsning. Derfor inneholder helse- og samhandlingsplanen en rekke store og små tiltak som sammen skal styrke vår felles helsetjeneste, sier Ingvild Kjerkol.