Oversiktsside om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars 2024 frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027. Denne avløser Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023. Stortingsmeldingen dekker både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.