Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd

– Det er for mange pasienter og brukere som opplever at de ulike delene av helse- og omsorgstjenestene ikke henger godt nok sammen. Det må bli enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om gode, sammenhengende pasientforløp med utgangspunkt i lokale behov og vurderinger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

Regjeringen vil at kommuner og sykehus skal prøve ut og innføre nye organiseringsformer for å sikre sammenhengende tjenester med god bruk av kompetanse og personell.

– Forrige regjering etablerte helsefellesskapene. Nå kommer et økonomisk virkemiddel som gjør det mulig å få fart på det faktiske samarbeidet om bedre tjenester til pasientene. Vi vil opprette et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd som skal gi insentiv til felles tjenesteutvikling mellom kommuner og sykehus, sier Kjerkol.

Tilskuddet skal gjøre det enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om felles planlegging, tjenesteutvikling og gode pasientforløp for de prioriterte pasientgruppene gjennom helsefellesskapene. Dette har vært etterspurt av hele helsetjenesten i en årrekke, og nå sørger regjeringen for at dette blir en realitet.

Regjeringen vil også prøve ut kombinerte stillinger på tvers av kommuner og sykehus, for eksempel innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å kartlegge muligheter og legge til rette for kombinerte stillinger i samarbeid mellom helseforetak og kommuner.

– Det er stor mangel på jordmødre i mange sykehus og kommuner. En slik organisering kan gjøre det lettere å dekke behovene også i kommunene, samtidig som jordmødre som ønsker det får muligheten til å jobbe i full stilling, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.

Målet er at samarbeid om personell på tvers av enheter skal gi flere positive effekter, som felles rutiner, større fleksibilitet og læring på tvers av enhetene. Kombinerte stillinger bidrar også til økt kompetanse Pasienter og brukere vil også møte en mer sammenhengende tjeneste.