Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027:

Kortere ventetider i spesialisthelsetjenesten

Gjennomsnittlige ventetider i spesialisthelsetjenesten har økt siden 2017, og etter pandemien har det vært en særlig økning innen somatikk og psykisk helsevern. Gjennom tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten og tiltak for samhandling mellom nivåene tar regjeringen grep som vil bidra til å snu utviklingen.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

– Reduksjon i ventetider krever flere ulike tilnærminger: økt kapasitet i tjenesten, effektiv organisering, riktig bruk av personell og digitale løsninger som frigjør arbeidstid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– I tillegg kan god forebygging og lavterskeltjenester i kommunene også redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten.