Fremleggelsen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte fredag 1. mars regjeringens Nasjonale helse- og samhandlingsplan.

Nett-tv Fremleggelse av Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Se sendingen her

Se sendingen her

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

Målet med regjeringens helse- og omsorgspolitikk er å skape et helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og å sikre en desentralisert helse- og omsorgstjeneste som yter gode, trygge og likeverdige tjenester i hele landet.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan handler om helse- og omsorgstjenesten som helhet. Den skal legge rammer for både sykehusene og kommunehelsetjenesten de fire kommende årene.

Arrangementet ble filmet av Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og du kan se opptak av sendingen på denne siden. Her kan du også laste ned videofilen. Du kan kontakte DSS på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no for eventuelle spørsmål. Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.