Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027:

Endrer navn: Fra helseforetak til sykehus

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan sier regjeringen at sykehusene skal hete sykehus, og ikke helseforetak. Regionale helseforetak skal endres til navnet på helseregionen.

– Det er sykehusene som gir behandling, ikke et foretak. Vi gjør disse endringene fordi dette er enklere navn som pasienter, fagfolk og pårørende bruker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Navneendringen vil ikke rokke ved organisasjonsformen eller etablerte ansvarsforhold.

– Jeg vil ha dialog med helseforetakene slik at navneendringen kan gjennomføres uten betydelige økonomiske og administrative konsekvenser, avslutter Kjerkol.