Legevakt og akuttmedisin

Alle kommuner skal ha legevakt hele døgnet for å dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp.

Legevakt

Legevakten er et viktig ledd i det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus. Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å sørge for døgnkontinuerlig tilgang til øyeblikkelig hjelp for alle som oppholder seg i kommunen.

Hvordan kommunene velger å organisere legevakten varierer, og er blant annet avhengig av demografiske og geografiske faktorer. For eksempel kan kommuner inngå legevaktsamarbeid med andre nærliggende kommuner.

Fastlegenes ansvar

Fastlegene er ansvarlig for å yte øyeblikkelig hjelp til sine listeinnbyggere i kontortiden, mens kommunen er ansvarlig for at det er tilstrekkelig kapasitet i allmennlegetjenesten til å tilby øyeblikkelig hjelp til innbyggere som ikke har fastlege eller som ikke er fastboende i kommunen.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorenes åpningstid, kan legevakten kontaktes ved å ringe nasjonalt legevaktnummer 116117.

Legevakten skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om tiltak er nødvendig umiddelbart, eller om behandling kan avventes til neste dag slik at vedkommende kan oppsøke sin fastlege.

Akuttmedisin

Ved akutt sykdom, skade eller behov for øyeblikkelig hjelp som oppstår på kveld eller natt kontaktes legevakt. Ved behov for medisinsk nødhjelp kontaktes akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ved å ringe 113.

Behovet for ambulansetransport vurderes ut fra den medisinske tilstanden. Pasienten sendes til det sykehuset som har kompetanse og tilbud til å behandle den skaden eller sykdommen det gjelder.